Powrót do nauki zdalnej

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie. Zmiana ta dotyczy również szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego – one również będą prowadziły wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Co się nie zmieni?

Placówki wychowania przedszkolnego oraz szkoły i placówki specjalne będą pracować na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu. Dyrektorzy szkół nadal będą mogli organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Źródło: gov.pl