search

Powołanie członków zespołu eksperckiego ds. edukacji obywatelskiej

14 maja 2024
Powołanie członków zespołu eksperckiego ds. edukacji obywatelskiej

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała członków zespołu eksperckiego do prac nad przygotowaniem projektu podstawy programowej kształcenia ogólnego nowego przedmiotu – edukacja obywatelska.

W gronie ekspertów znaleźli się doświadczeni nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii, pracownicy naukowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji obywatelskiej oraz przedstawiciele IBE, CKE. „To będą lekcje bardzo praktyczne. Chcielibyśmy, by uczniowie odwiedzali instytucje publiczne oraz prowadzili debaty oksfordzkie. Chcielibyśmy nauczyć młodych ludzi kulturalnej dyskusji”. – podkreśliła Barbara Nowacka.

Źródło: gov.pl