search

Ponad 100 tys. więcej miejsc w szkołach dla tegorocznych absolwentów

19 czerwca 2019
Ponad 100 tys. więcej miejsc w szkołach dla tegorocznych absolwentów

W tym roku szkolnym na 726 751 absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych w szkołach dla dzieci i młodzieży czeka 828 977 miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w całym kraju. Ogółem w szkołach jest przygotowanych 102 tys. dodatkowych dla tegorocznych 376 185 absolwentów szkół podstawowych i 350 566 absolwentów gimnazjów.

Mamy o prawie 40 tys. więcej miejsc niż przygotowanych przez samorządy w liceach ogólnokształcących dla tegorocznych absolwentów szkół dla dzieci i młodzieży.

Corocznie do liceów ogólnokształcących aplikowało około 45 proc. absolwentów danego rocznika. Obecnie w skali kraju w liceach ogólnokształcących są miejsca dla ok. 365 tys. absolwentów, co stanowi 50 proc. liczby tegorocznych absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych.

Z 828 977 miejsc ogółem na licea ogólnokształcące przypada 364 955 miejsc. Dla absolwentów gimnazjów przygotowanych jest w sumie 181 055 miejsc w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, a 183 900 miejsc dla absolwentów szkół podstawowych w 4 letnim liceum ogólnokształcącym. Pozostałe miejsca dotyczą innych typów szkół.

Sytuacja na przykładzie wybranych miast wojewódzkich

We Wrocławiu w tym roku szkolnym jest 8 772 absolwentów ostatnich klas publicznych gimnazjów i szkół podstawowych. Przygotowanych jest dla nich 13353 miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

W Lublinie w tym roku szkolnym jest 5 576 absolwentów ostatnich klas publicznych gimnazjów i szkół podstawowych. Przygotowanych jest dla nich w sumie 13 663 miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

W Łodzi w tym roku szkolnym jest 9 312 absolwentów ostatnich klas publicznych gimnazjów i szkół podstawowych. Przygotowano w sumie 12 960 miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

W Krakowie w tym roku szkolnym jest 11 763 absolwentów ostatnich klas publicznych gimnazjów i szkół podstawowych. Przygotowanych jest 21 022 miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

W Warszawie w tym roku szkolnym jest 27 911 absolwentów ostatnich klas publicznych gimnazjów i szkół podstawowych. Przygotowanych jest 43 024 miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.


Źródło: www.gov.pl