Wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych.

W wytycznych zostały opisane m.in.:

  • warunki pobytu (w tym maksymalna liczebność grupy do 12 osób),
  • założenia organizacyjne półkolonii,
  • obowiązki rodziców/opiekunów prawnych,
  • kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu,
  • kwestie dotyczące realizacji programu
  • procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.

Szczegóły na: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-polkolonie-w-szkole

Źródło: gov.pl