Szef MEiN z możliwością ustanawiania „programów i przedsięwzięć”

 

Minister edukacji i nauki w celu realizacji polityki oświatowej państwa będzie mógł ustanawiać programy i przedsięwzięcia, które będą finansowane ze środków na oświatę i wychowanie – zdecydowali posłowie, uchwalając ustawę tego dotyczącą.

Programy i przedsięwzięcia mają być ogłaszane przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej w formie komunikatu. Będzie w nim określony: przedmiot programu, podmioty uprawnione do udziału w nim, warunki udziału, tryb przeprowadzania naboru do programu oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków.

Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

 

Źródło: gazetaprawna.pl