search

MEiN podało kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na nowy rok szkolny

13 lipca 2022
MEiN podało kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na nowy rok szkolny

Wspomaganie roli wychowawczej rodziny, wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zwiększanie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy oraz nauka języka łacińskiego – takie m.in. będą priorytety polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

Dokument „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej” stanowi podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Wyszczególniono w nim podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

Zgodnie z dokumentem kierunki te to:

  • wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji;
  • wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację
    i realizację zajęć edukacyjnych;
  • wychowanie do życia w rodzinie oraz ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
  • działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/