MEiN dąży do uzależnienia podwyżek dla nauczycieli od zmian w pensum i dodatkach

Resort edukacji zapowiada podwyżki dla nauczycieli w przyszłym roku po zmianie w Karcie nauczyciela. MEiN proponuje m.in. zwiększenie pensum o dwie godziny dla każdego pedagoga oraz obowiązek poprowadzenia dwóch dodatkowych godzin zajęć rozwijających zainteresowania przez nauczycieli wychowania fizycznego, plastyki i muzyki.

Sprzeciw Związku Nauczycielstwa Polskiego

ZNP propozycje ministerstwa ocenił negatywnie i wycofał się z negocjacji. Związkowcy będą teraz zbierać podpisy pod projektem ustawy, która powiąże nauczycielskie wynagrodzenia ze średnią w gospodarce narodowej. Wystąpili w tym celu o zarejestrowanie komitetu inicjatywy obywatelskiej.


Źródło: prawo.pl