search

Oświatowa „Solidarność” zapowiada pikietę ostrzegawczą przed MEiN

28 czerwca 2021
Oświatowa „Solidarność” zapowiada pikietę ostrzegawczą przed MEiN

Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zadecydowała o zorganizowaniu 1 lipca pikiety ostrzegawczej pracowników oświaty przed gmachem MEiN. Przypomina o niezrealizowaniu przez rząd porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. w zakresie wynagrodzenia pedagogów.


Pensje nauczycieli a przeciętne wynagrodzenie

Oświatowa „Solidarność” na swojej stronie internetowej podkreśla, że podstawowym warunkiem przystąpienia do negocjacji jest realizacja punktu VI wspomnianego porozumienia. Jest nim uzależnienie wynagrodzeń nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jako kwotę wyjściową wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela stażysty „S” proponuje przyjąć współczynnik 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Źródło: portalsamorzadowy.pl