Pensja nauczyciela wyższa o 334 zł

MEN przygotował projekt rozporządzenia dotyczącego minimalnych wynagrodzeń nauczycieli. Pensje wzrosną od 244 – 334 zł, a nauczyciele dostaną je od 1 września 2019 r. Resort w uzasadnieniu wyjaśnia też kwestię dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli.

Od kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5,35 proc. – kolejna podwyżka wynagrodzeń planowana była od stycznia 2020 r. Zmiana w KN ma sprawić, że pedagodzy podwyżkę dostaną we wrześniu, nie będzie to 5 proc., ale 9,6 proc. Taką zmianę wprowadza nowela Karty Nauczyciela, która czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Minimalne wynagrodzenia wzrastają we wrześniu
MEN przygotował projekt rozporządzenia określającego minimalne wynagrodzenia nauczycieli. W uzasadnieniu podkreśla, że: „nauczyciele są grupą zawodową, która wykonuje pracę o szczególnej roli, dlatego też podejmowane są różnorodne działania mające na celu w szczególności podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela. Jednym z takich działań jest podniesienie wysokości wynagrodzeń nauczycieli”.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli legitymujących się tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym (którzy stanowią ok. 96 proc. wszystkich nauczycieli) wyniesie:

  • nauczyciela stażysty – 2 782 zł,
  • nauczyciela kontraktowego  – 2 862 zł,
  • nauczyciela  mianowanego – 3 250 zł,
  • nauczyciela dyplomowanego – 3 817 zł.

MEN: dodatek i tak się należy
Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadzi minimalną kwotę dodatku za wychowawstwo – w opiniach krytykowano fakt, że przepis dotyczy jedynie pedagogów zatrudnionych w szkołach, a pomija nauczycieli przedszkoli. MEN tłumaczy, że tak być nie musi.


Źródło: www.prawo.pl