Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na nowych zasadach

Od nowego roku akademickiego obowiązuje nowy system kształcenia nauczycieli pracujących w przedszkolach i pierwszych klasach szkoły podstawowej. Osoby, które już rozpoczęły studia, nie muszą się niczego obawiać – dla nich nic się nie zmieni.

Jak przypomina resort nauki, od 1 października 2019 r. zmianie ulega system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie to będzie można rozpocząć na jednolitych studiach magisterskich na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.

Nowy standard kształcenia

Zmiany wprowadzone zostaną rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i będzie obowiązywał od dnia 1 października 2019 r. Nowelizacja obejmować będzie tylko osoby, które rozpoczną studia w październiku – do całej reszty stosowane będą zasady dotychczasowe.

Do osób, które ukończyły studia albo rozpoczęły je przed 1 października 2019 r. zastosowanie ma obecny (dotychczasowy) system kwalifikacyjny. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych mają absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku w zakresie pedagogiki przygotowującym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

 

Źródło: www.prawo.pl