Oświata a koronawirus – 16 marca

Rekrutacja do przedszkoli a koronawirus

Mimo zawieszenia zajęć w przedszkolach i szkołach, trwa nabór wniosków do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych. Samorządy wprowadzają jednak zmiany.

Drogą elektroniczną lub do skrzynki w przedszkolu

Stołeczny magistrat poinformował na stronie internetowej, że na etapie składania wniosków będzie dopuszczał oświadczenia zamiast zaświadczeń. To w związku ze zgłaszanymi przez rodziców trudnościami w uzyskaniu zaświadczeń potwierdzających na przykład, że obydwoje pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym czy prowadzą działalność gospodarczą.

Miasta szukają alternatywnych rozwiązań

Władze Białegostoku zdecydowały, by postawić na drogą elektroniczną. Rodzice przedszkolaków będą mogli wysyłać zgłoszenia mailowo, gdzie mogą załączyć zeskanowane dokumenty. Rekrutacja potrwa do 25 marca.

Rodzice będą też mogli dostarczać dokumenty w tradycyjnej formie papierowej. „Przy wejściu do przedszkoli – w holu, przedsionku, wiatrołapie itp. – zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach” – czytamy w komunikacie zastępcy prezydenta Białegostoku Rafała Rudnickiego.

Na zdalną formę rekrutacji zdecydował się również Poznań. „Do 24 marca, jeśli chodzi o przedszkola, budynki będą zamknięte. Dlatego prosimy, żeby zgłoszenia dzieci do przedszkoli wysyłać elektronicznie, bądź pocztą, a oryginały zostaną doniesione później” – wyjaśniał na konferencji prasowej zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.Zgodnie z przepisami Prawa oświatowego terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych czy klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określa organ prowadzący.

Źródło: samorzad.pap.pl