Ostatnie terminy wnioskowania o zwiększenie subwencji oświatowej

W październiku mijają ostatnie terminy ubiegania się o zwiększenie subwencji oświatowej z pieniędzy w rezerwie. Do 15 października można ubiegać się o dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. Dotyczy to sytuacji, gdy po dniu sprawozdawczym, tj. po dniu 30.09.2019 r. wzrosła liczba zadań oświatowych.

Z kolei do 30 października MEN przyjmuje wnioski o pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.

Źródło: samorzad.pap.pl