Organizacje pozarządowe o negatywnych skutkach ustawy zmieniającej Prawo oświatowe

Organizacje skupione wokół ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji w stanowisku z 21 lipca br. zwracają uwagę na szereg negatywnych konsekwencji wynikających z planowanych zmian w prawie dotyczących działalności organizacji pozarządowych w szkołach. (O planowanych zmianach można przeczytać tutaj).

Jak podkreślają przedstawiciele organizacji: „Przedstawione w projekcie ustawy rozwiązania nakładają ograniczenia na działalność organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach (…) nie doprowadzą do deklarowanych celów oraz (…) podważają w pewnym stopniu instytucjonalne zaufanie do organizacji pozarządowych. Proponowana nowelizacja ograniczy więc lub wyraźnie zmniejszy wsparcie trzeciego sektora dla społeczności szkolnych i całej oświaty.”

Sprzeciw wobec ograniczeń

Wiele organizacji wyraziło sprzeciw wobec projektowanych zmian. W sprawie poparcia ich stanowiska można napisać na adres: obywatele.dla.edukacji@gmail.com

Źródło: obywateledlaedukacji.org