Opinia ZNP nt. subwencji oświatowej na 2021 r.

Szkoła dostanie na ucznia w 2021 r. ok. 6110 zł (to tzw. finansowy standard A0, czyli o 3,2 proc. więcej niż dotychczas
(tj. o 192 zł). Kwota ta jednak w przypadku poszczególnych placówek zostanie skorygowana przy użyciu specjalnego algorytmu (70 wag, które zwiększają lub zmniejszają pulę pieniędzy należących się poszczególnym szkołom i placówkom oświatowym z tytułu warunków, w jakich funkcjonują).

ZNP: MEN nie uwzględniło podwyżek dla nauczycieli

Według ZNP finansowy standard A jest zbyt mały i “nie gwarantuje prawidłowego zabezpieczenia finansowania zadań oświatowych w sposób umożliwiający zabezpieczenie prawidłowej ich realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego”.

Związek przypomniał, że w 2020 r. finansowy standard A wzrósł o 7,5 proc., czyli – proporcjonalnie – ponad dwa razy więcej niż ma pójść w górę w przyszłym roku.


Źródło: znp.edu.pl