Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

W piątek, 11 października br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego. Podczas uroczystości zasłużeni nauczyciele oraz pracownicy oświaty otrzymali odznaczenia państwowe, medale, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a także tytuły honorowego Profesora Oświaty. Wyróżnienia odebrali także uczestnicy międzynarodowego turnieju Worldskills Kazań 2019.

Dzień Edukacji Narodowej to jeden z tych dni w trakcie roku, kiedy uwaga nas wszystkich skupia się na polskiej szkole, na nauczycielach, na uczniach. To jest dzień, w którym na szczęście wszyscy polskiej szkole dobrze życzą. Życzą, aby nauczyciele pracowali jak najlepiej, aby byli zadowoleni ze swojej pracy i aby efekty tej pracy przynosiły dobre efekty, aby dzieci i młodzież uczący się w naszych szkołach byli zadowoleni, ale także zdobywali nowe umiejętności – powiedział minister Piontkowski podczas uroczystości.

Szef MEN, składając życzenia i gratulacje, zwracał uwagę na relację łączącą ucznia i nauczyciela.

– Bo przecież od wieków jest tak, że relacja między nauczycielem a uczniem to jest taka relacja bezpośrednia, relacja, w której mistrz przekazuje swoją wiedzę, umiejętności, stara się zrozumieć swojego ucznia – mówił.

Podkreślał jednocześnie, że korzyści, jakie płyną z edukacji i relacji mistrz-uczeń, są często dostrzegane dopiero po upływie pewnego czasu. – Wtedy, z pewnej perspektywy widać, jak ważny był nauczyciel, jak mocno wpływał na formowanie młodych ludzi – podkreślał minister edukacji.

Podczas uroczystości 25 nauczycieli i pracowników oświaty otrzymało tytuły honorowego Profesora Oświaty. Tytuł ten jest przyznawany nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się wiedzą i  doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Przypomnę, że tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano odznaczenia i ordery państwowe. Za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty Brązowy Krzyż Zasługi otrzymały 3 osoby. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości został przyznany 2 osobom. Z kolei za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę zostały odznaczone 1342 osoby; Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę zostało uhonorowanych 811 osób; Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę zostało uhonorowanych 520 osób. Podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odznaczenia odebrało 5 osób. 

Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostało odznaczonych łącznie 3865 osób za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania. Podczas uroczystości wyróżnienia odebrały 22 osoby.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane są również Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. W tym roku wyróżnieniem tym uhonorowano 378 osób. Z rąk Ministra Edukacji Narodowej nagrody odebrało 15 nauczycieli. 

Ważną częścią uroczystości były wyróżnienia przyznane uczestnikom i trenerom międzynarodowych zawodów WorldSkills 2019, które odbyły się w Kazaniu. WorldSkills to międzynarodowe zawody edukacyjne, których celem jest promowane umiejętności zawodowych. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie na świecie. Turniejowi towarzyszą rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Inicjatywa stwarza niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, promocji osiągnięć, a także do nawiązywania kontaktów i budowania partnerstw edukacyjno-branżowych.

W roku 2019 polska reprezentacja po raz pierwszy uczestniczyła w międzynarodowym turnieju WorldSkills. Zawody w Kazaniu zgromadziły ponad 1600 zawodników z 60 krajów świata, którzy łącznie rywalizowali w 56 konkurencjach. Nasi reprezentacji wzięli udział w 8 z nich. Były to: gotowanie, technologia mody, florystyka, mechatronika, frezowanie CNC, spawalnictwo, robotyka mobilna – konkurencja dla juniorów oraz modelowanie informacji o budynku – jest to tzw. konkurencja future skills, czyli umiejętności przyszłości. 

Listy do uczestników ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej skierowali: Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa. 

W wydarzeniu uczestniczyli także: Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży, Dyrektor generalny Ministerstwa Finansów Renata Oszast, przedstawiciele Kancelarii Senatu oraz Narodowej Rady Rozwoju działającej przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, kuratorzy oświaty, kierownictwo jednostek podległych MEN, przedstawiciele instytucji państwowych, związków zawodowych oraz organizacji społecznych. 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Nauczycielom oraz pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najlepsze życzenia. 

Źródło: www.gov.pl