search

Odpowiedzialność karna dyrektorów żłobków, przedszkoli i szkół

17 listopada 2021
Odpowiedzialność karna dyrektorów żłobków, przedszkoli i szkół

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Ustawy – Prawo oświatowe oraz innych ustaw wprowadzający odpowiedzialność karną dyrektorów żłobków, przedszkoli i szkół.

Zgodnie z projektem odpowiedzialności karnej podlegać będą osoby kierujące jednostkami w przypadku przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków dotyczących opieki lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą. Odpowiedzialność ta będzie dotyczyć osób kierujących jednostkami objętymi systemem oświaty, żłobkami, klubami dziecięcymi oraz jednostkami instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówkami wsparcia dziennego.

Źródło: portalsamorzadowy.pl