Oddolna pomoc dla DPS-ów w związku z koronawirusem

Pomóc, na prośbę RPO, zgodzili się twórcy platformy Wsparcie Dla Szpitala. Pomocowa aplikacja jest dziełem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, programistów Clorce Solutions Sp. z o.o. oraz Fundacji Przestrzeni Aktywności, Rozwoju i Kreatywności. Dzięki platformie pomagać można szyjąc maski i stroje, drukując przyłbice, przywożąc jedzenie, a także szukając firm i osób prywatnych jako darczyńców.

Poszukiwania lokalnych koordynatorów

Aby aplikacja mogła wesprzeć DPS-y, konieczne jest powiększenie grona lokalnych koordynatorów. Taki miejscowy lider jest kluczowy dla niesienia pomocy – to łącznik między DPS-em, a darczyńcami, osoba, która zbiera produkty od darczyńców i dostarcza je do placówki. Oprócz tego organizuje zbiórki, próbuje zachęcić mieszkańców i firmy do pomocy na rzecz DPS-u, którym się opiekuje.

Jak zgłosić DPS?

DPS-y mogą rejestrować się na platformie Wsparcie Dla Szpitala i zgłaszać swoje potrzeby, korzystając ze strony: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/ochrona-zdrowia/. Należy podać dane DPS-u, zamiast szpitala, mimo że nie ma możliwości wybrania kategorii „DPS” na poziomie formularza.

Źródło: rpo.gov.pl