Odbiór świadectw ukończenia liceum lub technikum przez tegorocznych absolwentów

30 kwietnia 2021 r. to ostatni dzień zajęć dla uczniów kończących liceum lub technikum. W związku z ograniczeniem stacjonarnej pracy szkół nie będą mogły odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których absolwenci otrzymywali świadectwa.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, dyrektor określa tryb i terminy odbioru świadectw według harmonogramu. Dokumenty abiturienci powinni odbierać indywidualnie lub w małych grupach w sposób ustalony przez dyrektora szkoły i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Źródło: gov.pl