Oczekiwania ZNP wobec nowego ministra edukacji

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego przyjął w poniedziałek stanowisko w sprawie przyszłego ministra edukacji i nauki. Jak w nim czytamy: „Związek Nauczycielstwa Polskiego z niepokojem przyjmuje zapowiedź nominacji posła Przemysława Czarnka (PiS) na ministra edukacji i nauki z uwagi na jego dotychczasowe wypowiedzi. Uważamy, że wypowiedzi podważające prawa człowieka i godzące w ludzką godność nie powinny mieć miejsca w przestrzeni publicznej, a już na pewno nie powinny być głoszone przez urzędnika i kandydata na ministra odpowiedzialnego za kształcenie uczniów i studentów”

ZNP wskazuje na pilne kwestie

 Zdaniem ZNP nowy minister edukacji i nauki powinien zająć się rozwiązywaniem palących problemów. Za takie związek uznaje: zwiększenie nakładów na oświatę i naukę, poprawę warunków kształcenia wpływających na jakość edukacji, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie płac nauczycieli jako elementu budowania prestiżu zawodowego, zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz na uczelniach w związku z pandemią oraz prowadzenie otwartego dialogu społecznego ze wszystkim uczestnikami życia szkolnego i uniwersyteckiego.

 Źródło: portalsamorzadowy.pl