search

RPO krytycznie o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

16 stycznia 2023
RPO krytycznie o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Jak podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444) wbrew zapewnieniom projektodawcy nie ma charakteru technicznego, a jest najważniejszą zmianą w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego w trzydziestoletniej historii jej funkcjonowania. Jak argumentuje Rzecznik, nowelizacja rozszerza krąg osób, które mogą podlegać umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez zgody.

W projekcie proponuje się umożliwienie przymusowego umieszczania w szpitalu psychiatrycznym wszystkich osób „z zaburzeniami psychicznymi”, tj. osób „z zaburzeniami psychotycznym” (czyli obecne osoby „chore psychicznie”), jak i osoby z niepełnosprawnością intelektualną, czy z innymi zakłóceniami czynności psychicznych. Taki stan rzeczy nie został dokładnie wyjaśniony przez samego projektodawcę. Ponadto wątpliwości Rzecznika wzbudza fakt, że projektodawca nie podejmuje próby pochylenia się nad wprowadzeniem nowych, mniej opresyjnych metod opanowania agresji osoby w kryzysie psychicznym.

Źródło: ops.pl