search

Projekt noweli rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

25 lipca 2022
Projekt noweli rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Uczniowie powtarzający ostatnią klasę technikum lub branżowej szkoły I stopnia, mający zdane egzaminy zawodowe lub egzamin czeladniczy, będą zwolnieni z ponownego odbywania zajęć z kształcenia zawodowego – zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Jak wyjaśniono w OSR regulacji, projekt noweli powstał w odpowiedzi na spływające do MEiN zapytania od dyrektorów technikum oraz branżowych szkół I stopnia o możliwość zwolnienia uczniów ostatnich klas mających zdane egzaminy zawodowe lub egzamin czeladniczy z ponownego z odbywania praktycznej nauki zawodu lub obowiązkowych zajęć z kształcenia zawodowego teoretycznego. Takim uczniom w dokumentacji przebiegu nauczania będzie się wpisywać odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona” oraz numer certyfikatu zawodowego (certyfikatów zawodowych w przypadku zawodów dwukwalifikacyjnych) albo numer świadectwa czeladniczego.

Źródło: samorzad.pap.pl