Komisje senackie za projektem ustawy dotyczącej szczepionek dla dzieci w wieku okołoprzedszkolnym

Poparty w środę przez połączone komisje senackie projekt ustawy zakłada, że jednym z kryteriów przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego miałoby być przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu przez kandydata wymaganych przepisami obowiązkowych szczepień ochronnych lub zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania do szczepień przeprowadzanych zgodnie z harmonogramem wynikającym z obowiązujących przepisów.

Według projektu szczepienia miałby prowadzić i kierować na nie lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Oprócz przedszkoli projekt dotyczy również żłobków.

Źródło: portalsamorzadowy.pl