search

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

08 września 2023
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

 24 sierpnia 2023 r. została opublikowana Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. W nowelizacji można dostrzec wiele zmian, w tym zupełnie nowe formy wsparcia jak: świadczenia w formie usług sąsiedzkich (obejmują one pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem), krótkoterminowy pobyt w domach pomocy społecznej w formie pobytów całodobowych i dziennych, jak również świadczenia pracy socjalnej (przeznaczone dla osób pełnoletnich wymagających wsparcia z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niebędących mieszkańcami domu) czy praca socjalna świadczona na rzecz osoby, której pozostało nie więcej niż 3 miesiące do planowanego opuszczenia zakładu karnego albo aresztu śledczego.

Źródło: ops.pl

 Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1693).