search

Nowelizacja ustaw oświatowych

07 października 2022
Nowelizacja ustaw oświatowych

W czwartek Senat przyjął nowelizacje Prawa oświatowego oraz Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Była to inicjatywa Senatu. Intencją autorów było urealnienie kwoty refundacji wypłacanej rodzicom niepełnosprawnych dzieci. Chodziło nie tylko o uwzględnienie ceny paliwa, ale też o zmianę algorytmu, którym obecnie posługują się samorządy.

W toku prac sejmowych do projektu senackiego dodano również zapisy dotyczące zwiększenia w tym roku maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa na realizację przez samorządy bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Kwota ta wzrasta z 273 mln zł do 340 mln zł.

Nowe przepisy dotyczące zwrotu kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do jednostek systemu oświaty mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Natomiast przepisy dotyczące wydatków na finansowanie zakupu podręczników i ćwiczeń będą obowiązywać po ogłoszeniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Źródło: samorzad.pap.pl