Państwo będzie monitorowało losy absolwentów szkół ponadpodstawowych

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji Prawa oświatowego. Chodzi o monitorowanie losów absolwentów szkół ponadpodstawowych. Teraz są oni pomijani – monitoruje się tylko ekonomiczne kariery absolwentów szkół wyższych. Nie wiadomo więc, jak na rynku pracy radzą sobie osoby po szkołach branżowych lub specjalnych.

Zbieranie takich informacji w jednym miejscu zaleca Unia Europejska. Projektowane rozwiązania są wzorowane na przepisach Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w oparciu o które funkcjonuje ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych karier absolwentów szkół wyższych – system ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów).

Źródło: prawo.pl