Wzmocnienie roli kuratorów czy całkowita centralizacja oświaty? – nowelizacja prawa oświatowego przekazana do konsultacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Można go zaopiniować do 4 lipca br.

 

Konkurs bez konieczności wysłuchania kandydatów

Po nowelizacji w skład komisji przeprowadzającej konkurs na dyrektora szkoły ma zasiadać aż pięciu przedstawicieli organu prowadzącego. Reszta składu pozostanie bez zmian. Ponadto nowela ma wprowadzić regulację, z której będzie wynikało, że prace komisji konkursowej będą prowadzone, jeżeli w posiedzeniu weźmie udział co najmniej jeden przedstawiciel organu prowadzącego szkołę lub placówki i jeden przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Oznacza to, że nie wszyscy urzędnicy będą musieli wziąć udział w posiedzeniu komisji konkursowej, aby oddać głos, a to z kolei bezpośrednio uderza w ideę konkursu, na co zwracał uwagę Marek Pleśniar – dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

 

Źródło: prawo.pl