search

Senat przyjął z poprawkami nowelę Karty nauczyciela – pensje o 20 proc. w górę

13 kwietnia 2022
Senat przyjął z poprawkami nowelę Karty nauczyciela – pensje o 20 proc. w górę

We wtorek wieczorem Senat przyjął z poprawkami nowelę Karty nauczyciela. W jej myśl średnie wynagrodzenie nauczycieli ma zostać zwiększone o 20 proc., a subwencja oświatowa – o 10 mld zł, a nie jak uchwalił Sejm – o 4,4 proc., a subwencja oświatowa o 1,67 mld zł. Za przyjęciem poprawek głosowało 54 senatorów, 46 – było przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu za całością ustawy wraz z poprawkami opowiedziało się 100 senatorów, nikt nie wstrzymał się od głosu i nie głosował przeciwko.

W noweli zapisano, że nauczyciele mają otrzymać podwyżkę najpóźniej do 30 czerwca br., z wyrównaniem od 1 maja 2022 r. Pieniądze mają pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.