Opublikowano nowelizację nauczycielskich dyscyplinarek

Ustawa zakłada, że dyrektor będzie miał 14 dni na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka oraz doprecyzowanie, w jakim przypadku nie dochodzi do zawiadomienia (obecnie dyrektor ma na to trzy dni). Ustawa określi również maksymalny termin na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (wniosek ten będzie składany nie później niż w ciągu 4 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego).

Nie będzie definicji „dobra dziecka”

Skatalogowanie czynów stanowiących naruszenie ww. dobra mogłoby w praktyce ograniczyć zakres czynów stanowiących naruszenie dobra dziecka i doprowadzić do osłabienia ochrony dziecka. Nie  wszystkie  bowiem  przypadki naruszenia jego dobra można wyczerpująco określić w drodze ustawy – podkreślił resort edukacji.

Źródło: prawo.pl