search

Samorządowe niedopłaty do niepublicznych przedszkoli – raport

03 czerwca 2022
Samorządowe niedopłaty do niepublicznych przedszkoli – raport

W latach 2010-2016 aż 3 tys. niepublicznych przedszkoli dostawało od samorządów tylko część należnego im dofinansowania. Dochodziło do tego w 29,6 proc. gmin – twierdzą autorzy raportu, firma prawnicza Auxilia, zajmująca się prawem oświatowym. Według jej szacunków łączna kwota samorządowych niedopłat do niepublicznych przedszkoli w okresie 2010-2016 to 726 mln zł. Tyle więc mogą wynosić roszczenia wobec samorządów ze strony właścicieli tych placówek. Autorzy opracowania piszą jednak, że mimo licznych przypadków zaniżania dotacji do niepublicznych przedszkoli tylko niewielka część ich właścicieli wystąpiła w związku z tym na drogę sądową.

Najwyższe średnie niedopłaty – w przeliczeniu na jedną gminę – miały miejsce na Mazowszu (2,3 mln zł, choć bez Warszawy jedynie 900 tys. zł), Pomorskiem (2,2 mln zł), Warmińsko-Mazurskiem (1,6 mln zł), Wielkopolsce (1,3 mln zł). Według badań Auxilii aż 84,7 proc. właścicieli prywatnych przedszkoli nie starało się dotąd o zwrot niedopłat ze strony gmin. 25 proc. ankietowanych nie wiedziało, że ma do tego prawo.

Źródło: portalsamorzadowy.pl