Nauka zdalna starszych uczniów wydłużona do 28 lutego

Dziś weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Do 28 lutego została przedłużona nauka zdalna dla uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich. Młodsi uczniowie – z klas I-III szkół podstawowych – nadal uczą się stacjonarnie w szkołach, podobnie jak przedszkolaki.

W przypadku szkół kształcących z zakresu praktycznej nauki zawodu zajęcia mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie przyjmującym uczniów na te zajęcia nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Źródło: portalsamorzadowy.pl