Nauczyciele z Ukrainy z wizytą w MEN

18 czerwca br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej gościliśmy uczestników projektu „Wybieram Polski. Program staży i wizyt studyjnych” z Ukrainy, realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach zadania publicznego MEN.


W spotkaniu uczestniczyło 33 dyrektorów i nauczycieli historii z Chersonia, Chmielnickiego, Irpienia, Kijowa, Korostenia, Nowogradu Wołyńskiego, Pierwomajska, Tarnopola, Winnicy i Żytomierza pracujących w szkołach funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty, w których odbywa się nauczanie języka polskiego.

Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce przez wspieranie rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie. Ważne jest również budowanie skutecznego, długofalowego systemu wsparcia oświaty polskojęzycznej uwzględniającego potrzeby Polaków i osób polskiego pochodzenia, pomagającego w zachowaniu tożsamości narodowej.

Spotkanie jest okazją do przedstawienia działań MEN w zakresie umacniania nauczania języka polskiego i w języku polskim na Ukrainie. Projekt jest realizowany w ramach zadania publicznego „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w roku 2019”.