search

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa: do 31 października czas na złożenie wniosku

29 października 2021
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa: do 31 października czas na złożenie wniosku

Jeszcze tylko do końca października można składać do swoich organów prowadzących wnioski w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”. Wsparcie można uzyskać na zakup książek, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

Z dofinansowania mogą skorzystać przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej), szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz biblioteki pedagogiczne (w każdej z tych kategorii wsparcie mogą uzyskać zarówno placówki publiczne, jak i niepubliczne).

Źródło: portalsamorzadowy.pl