search

NPRCz 2.0 Priorytet 3: Trwa nabór na rok 2023

19 października 2022
NPRCz 2.0 Priorytet 3: Trwa nabór na rok 2023

Do 31 października dyrektorzy szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych mogą składać wnioski do organów prowadzących o dofinansowanie w ramach Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Następnie organy prowadzące do 20 listopada będą składać wnioski do wojewodów. Uwaga! W tym naborze obowiązują nowe wzory wniosków.

Na zakup nowości wydawniczych, wyposażenia bibliotek i realizację działań promujących czytelnictwo Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy w 2023 r. prawie 30 mln zł. O pieniądze mogą się ubiegać publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, a także publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe (z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych) w tym również szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego. Nowe wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej MeiN.

Źródło: samorzad.pap.pl, gov.pl