search

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 przyjęty przez Radę Ministrów

24 czerwca 2021
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 przyjęty przez Radę Ministrów

Rząd zdecydował o przeznaczeniu ponad miliarda złotych na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce w latach 2021–2025 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) 2.0. Jest to największy program wieloletni Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury.

Wsparcie również dla szkolnych bibliotek

 NPRCz 2.0 obejmuje cztery priorytetowe obszary wsparcia. Priorytet I i II dotyczy bibliotek publicznych – chodzi o poprawę oferty tych bibliotek i inwestycję w infrastrukturę. Priorytet III dotyczy zakupu nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Ostatni, IV priorytet, obejmuje program dotacyjny dla bibliotek i promocję czytelnictwa.

Źródło: gov.pl