Multimedialny kurs polskiego języka migowego dla uczniów

MEiN zachęca do korzystania z udostępnionych na ich stronie internetowej, multimedialnych podręczników z serii „Migaj razem z nami” do nauki polskiego języka migowego.

Do kogo skierowany jest kurs?

Pierwszy tom powstał z myślą o uczniach sześcio- i siedmioletnich. Służy zaprezentowaniu podstaw języka migowego oraz przybliżeniu zasad komunikacji wizualno-przestrzennej. Kolejne trzy tomy, oprócz wprowadzania nowych zagadnień językowych, powtarzają i utrwalają poznane treści. Z kolei seria multimedialnych książek pomocniczych „Migaj razem z nami 2” skierowana jest do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Kurs odpowiada poziomom biegłości językowej od A1 do B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Źródło: gov.pl