Możliwe odszkodowania w przypadku zakażenia koronawirusem w szkole  

Nie ma podstaw prawnych do podpisywania przez rodziców w szkole oświadczeń o świadomości ryzyka i zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń w przypadku zakażenia koronawirusem. Podpisanie takiego oświadczenia nie pozbawia rodzica możliwości występowania na drogę sądową z powództwem o odszkodowanie w przypadku zakażenia, gdyż podpisanie takiego oświadczenia przez rodzica jest bezskuteczne. Ocena zasadności takiego roszczenia będzie każdorazowo przedmiotem rozstrzygnięcia właściwego sądu.

Podobnie pozbawione mocy prawnej są oświadczenia o wspomnianej treści podpisywane przez nauczycieli w niektórych szkołach i przedszkolach.

 

Źródło: portalsamorzadowy.pl