Rozporządzenie ws. wymagań na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym podpisane

Główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka to: wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r. (przypomnijmy, że w nadchodzącym roku egzaminy te będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego), zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Zapowiedź zadań dla CKE i szkoleń dla nauczycieli

W związku ze zmianami CKE do końca grudnia ma czas na:

  • opublikowanie harmonogramu przeprowadzania wspomnianych egzaminów w 2021 r.,
  • aneksów do informatorów o egzaminach
  • zaktualizowanie informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu.

MEN zapowiada również, że wkrótce mają rozpocząć się szkolenia dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych w 2021 r.

Źródło: gov.pl