MEN zapowiada zmiany systemu wynagradzania nauczycieli

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego MEN przedstawiło związkowcom osiem wariantów zmian w systemie finansowania zadań oświatowych. Jeden z nich zakłada finansowanie wynagrodzeń z budżetu państwa i jednoczesne zlikwidowanie subwencji oświatowej. Pojawiają się też propozycje zakładające przejęcie placówek oświatowych przez rząd i ich całkowite finansowanie. Związkowcy oczekują w tym zakresie wiążących deklaracji i starają się wykorzystać przejściowy okres na negocjacje w sprawie kolejnego wzrostu wynagrodzeń.

Samorządy zwlekają z wypłatą podwyżek

Tymczasem samorządy nie mają pieniędzy nawet na obiecane wrześniowe podwyżki i zwlekają z ich wypłacaniem. Pensje nauczycieli miały wzrosnąć od 1 września br. Jednak część pedagogów nadal nie otrzymała dodatkowych pieniędzy (choć nauczyciele otrzymują wynagrodzenia na początku miesiąca), ponieważ przepisy przejściowe przewidują, że podwyżka ta może być wypłacona z miesięcznym opóźnieniem.

Źródło: gazetaprawna.pl