MEN wyliczyło. Resort edukacji opublikował dane do wskaźnika zwiększającego

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało dane potrzebne do wyliczenia w każdej JST wskaźnika zwiększającego.

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych szkoły publiczne, dla których organem prowadzącym nie jest samorząd, otrzymują z budżetu JST dotację. Przy wyliczaniu tej dotacji kwotę przewidzianą w subwencji oświatowej powiększa się tzw. wskaźnikiem zwiększającym.

Resort edukacji udostępnił dane potrzebne do wyliczenia tego wskaźnika. Dotyczą one wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r., czyli na rok bazowy (symbol St-1) oraz liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przyjętych do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku, czyli roku bazowym (symbol LuSt-1).

MEN podkreśla, że ustalając wysokość dotacji, należy pamiętać, że wskaźnik zwiększający jest liczony w uwzględnieniem rozróżnienia: szkół specjalnych i szkół niebędących szkołami specjalnymi, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (odpowiednio wg wzoru przedstawionego w art. 14 ust. 2 i art. 14 ust. 1) oraz każdego typu szkoły (z tym, że w przypadku szkół podstawowych i gimnazjów w gminach miejsko-wiejskich stosowane jest dodatkowe rozróżnienie ze względu na położenie szkoły na wsi i mieście do 5 tys. mieszkańców oraz w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców). 

„Dane zostały przedstawione w kilku arkuszach pliku Excel, z uwzględnieniem powyższych zasad. Aby ułatwić korzystanie z pliku, w każdym arkuszu, w komórkach B3 – B6, znajdują się informacje identyfikujące każdy przypadek poprzez określenie: typu szkoły, jej specyfiki (szkoła specjalna i szkoła niebędąca szkołą specjalną) oraz położenia szkoły podstawowej w gminach miejsko-wiejskich” – instruuje MEN.

Źródło: MEN, samorzad.pap.pl