MEN apeluje ws. organizacji  zajęć stacjonarnych w szkołach

W związku z decyzją o uruchomieniu 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz konsultacji dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i maturzystów MEN zaapelowało do samorządów i dyrektorów szkół, aby organizacja tych zajęć i ich godzinowy wymiar uwzględniał proporcję uczniów pozostających pod opieką w szkole i tych uczących się w domu.

To dyrektor szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie gminy, w której szkoła się znajduje oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej – podał resort.

Jednocześnie MEN zwróciło się do samorządów i dyrektorów szkół w sprawie tego, aby w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

O co jeszcze powinien zadbać dyrektor?

Dyrektor szkoły, wspólnie z nauczycielami, powinien ocenić stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych klas I-III i rozplanować pozostałe treści do 26 czerwca 2020 r., czyli do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl