Matury 2020: krótsze terminy w procedurze odwoławczej

W pierwszym etapie procedury odwoławczej maturzysta musi wystąpić o wgląd do pracy – ma na to sześć miesięcy od momentu ogłoszenia wyników i może to zrobić poprzez wysłanie wniosku mailem do OKE. Osoba, która po przejrzeniu pracy stwierdzi, że przyznano jej za mało punktów, ma dwa dni robocze na złożenie wniosku o ponowne sprawdzenie pracy. Taki wniosek również można złożyć mailem. Powinien zawierać uzasadnienie ze wskazaniem, które punkty wydają się maturzyście wątpliwe.

Weryfikacji OKE dokonuje się w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie o wyniku weryfikacji sumy punktów w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor OKE ustala nowy wynik egzaminu maturalnego i wydaje nowe świadectwo lub aneks.

Gdy pierwsze odwołanie nie przyniosło skutku, a maturzysta chce kontynuować procedurę odwoławczą, ma siedem dni na złożenie odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – robi to za pośrednictwem dyrektora OKE.

Krótsze terminy w 2020 r.

W 2020 r. czasowo skraca się niektóre terminy na składanie odwołań – absolwent ma pięć dni (poprzednio siedem) na złożenie odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – robi to za pośrednictwem dyrektora OKE.

Kolegium natomiast ma – od chwili otrzymania odwołania – 16 dni na jego rozpatrzenie. Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

Źródło: prawo.pl