search

Likwidacja instytucji ubezwłasnowolnienia?

21 października 2022
Likwidacja instytucji ubezwłasnowolnienia?

Rząd chce wprowadzić przepisy, które zlikwidują instytucję ubezwłasnowolnienia. Zamiast tego ma pojawić się model wspieranego podejmowania decyzji. Rzecznik Praw Obywatelskich opowiada się za likwidacją ubezwłasnowolnienia. Apeluje jednak, by w prace zespołu włączyć osoby z niepełnosprawnościami lub działające na ich rzecz.

Przypomnijmy, że ubezwłasnowolnienie polega na pozbawieniu albo ograniczeniu przez sąd zdolności do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie całkowite to zupełne pozbawienie zdolności do czynności prawnych (podejmuje je opiekun). Przy ubezwłasnowolnieniu częściowym osoba może osobiście podejmować czynności prawne, lecz zgodę na konkretną transakcję musi wyrazić jej kurator.

Źródło: prawo.pl