Laboratoria Przyszłości: miliard złotych na zakup pomocy dla szkół

Minister edukacji Przemysław Czarnek przedstawił na środowej konferencji rządowy program „Laboratoria Przyszłości”. Dzięki programowi jeszcze w tym roku samorządy prowadzące około 12 tys. szkół podstawowych w całej Polsce otrzymają środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi umożliwiających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości. Wsparcie w pierwszej kolejności przewidziane jest dla szkół prowadzonych przez samorządy, a następnie także dla szkół niepublicznych.

Jak zgłosić się do programu?

Aby otrzymać wsparcie, szkoły będą zgłaszać się do swoich organów prowadzących, które następnie wystąpią do właściwego wojewody o przyznanie dofinansowania. Środki przekazywane będą w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Program będzie obsługiwany przez specjalną stronę internetową dostępną pod adresem gov.pl/laboratoria.

Źródło: samorzad.pap.pl