Jakie zawody potrzebne od zaraz? – MEiN przedstawiło prognozę

Każdego roku, do 1 lutego, MEiN ogłasza w drodze obwieszczenia prognozę zapotrzebowania na pracowników na krajowym rynku pracy. W tym roku wśród wskazanych zawodów znalazły się m.in.: automatyk, dekarz, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa. Celem prognozy jest wspomaganie szkolnictwa branżowego poprzez stymulowanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Prognoza a subwencja

Prognoza zapotrzebowania na krajowym rynku pracy jest uwzględniana przy podziale subwencji. Takie rozwiązanie zapewnia stabilność finansową samorządów w kształceniu zawodowym. Mają dzięki temu pewność, że decyzja o uruchomieniu kształcenia w zawodzie z listy zawodów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa przełoży się na wyższe finansowanie w ramach subwencji przez wszystkie lata nauki.

Źródło: gov.pl