Krótsza droga do najwyższego stopnia awansu

MEN pracuje nad zmianami w rozporządzeniu dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli. Znika obligatoryjna ocena pracy oraz wydłużone okresy pomiędzy kolejnymi etapami stażu. Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 września 2019 r.

Wprowadzony we wrześniu 2018 r. system awansu zawodowego od początku był mocno krytykowany – resortowi edukacji przypisywano m.in. intencje odsuwania kolejnych podwyżek wynagrodzeń poprzez opóźnienie osiągania najwyższego stopnia awansu.

Krótsza droga do najwyższego stopnia
Staż  ponownie trwać będzie dziewięć miesięcy i zakończy się rozmową przed komisją kwalifikacyjną. Nauczyciel kontraktowy będzie mógł rozpocząć staż na stopień mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany na stopień dyplomowanego po przepracowaniu co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu.

Również ocena zawodowa pedagogów wraca do stanu sprzed września 2018 r. Zniknie obowiązek oceniania nauczyciela raz na pięć lat. Koniec stażu będzie się wiązał z oceną dorobku zawodowego, przy czym tu pozostawiono konieczność zasięgania opinii rady rodziców.

Czterostopniowa ocena
Początkowo resort edukacji zamierzał wrócić do trzystopniowej skali oceniania nauczycieli i zlikwidować ocenę bardzo dobrą, jednak w trakcie prac parlamentarnych ze zmiany zrezygnowano – nauczyciel nadal będzie mógł otrzymać taką ocenę. W przypadku oceny zawodowej utrzymano obowiązek zasięgania opinii rady rodziców przy dokonywaniu oceny pracy nauczycieli.

 

Źródło: www.prawo.pl