search

50 mln zł na Korpus Wsparcia Seniorów w 2023 r.

03 stycznia 2023
50 mln zł na Korpus Wsparcia Seniorów w 2023 r.

Do końca stycznia 2023 r. gminy mają czas na złożenie zapotrzebowania na środki w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów na przyszły rok. Celem utworzonego w 2020 r. programu było niesienie pomocy osobom starszym i potrzebującym w trudnym czasie pandemii. Budżet bieżącego programu to 50 mln zł. Będzie on realizowany od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i jest adresowany do wszystkich gmin w Polsce, zarówno miejskich, wiejskich, jak i miejsko-wiejskich.

Ważne terminy

30 stycznia 2023 r. – termin przesłania zapotrzebowania przez gminy do wojewodów,

10 lutego 2023 r. – termin przesłania zapotrzebowania przez Wydziały Polityki Społecznej do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80 proc. przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania.

Źródło: gov.pl