Koronawirus a pensje nauczycieli

Dyrektorzy szkół zaalarmowali: nauczyciele, którzy w trakcie szkolnej kwarantanny nie prowadzą lekcji zdalnie lub nie wykonują innych czynności zleconych przez dyrektora i pozostają wyłącznie w gotowości do pracy, dostaną 60 proc. wynagrodzenia.

W obliczu wątpliwości związanych z organizacją pracy nauczycieli i wysokością ich wypłat za okres, kiedy placówki oświatowe pozostają zamknięte, minister edukacji przypomniał, że zgodnie z zapisami Karty nauczyciela pedagodzy mają obowiązek realizować nie tylko zadania dydaktyczne, ale również te związane z samokształceniem czy doskonaleniem zawodowym. Wszystko to na dwa tygodnie powinien był im zlecić dyrektor szkoły.

Podkreślone to zostało również w komunikacie MEN dostępnym na men.gov.pl: „O organizacji pracy nauczycieli decyduje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, który zgodnie z art. 7 Karty Nauczyciela jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników. Działając na podstawie art. 3 Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dyrektor szkoły może polecić nauczycielowi wykonywanie pracy zdalnej. Możliwe jest zatem świadczenie pracy przez nauczycieli zarówno w miejscu ich pracy, jak i świadczenie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). W pierwszym przypadku nauczyciele przygotowują i przesyłają uczniom materiały, korzystając ze sprzętu na terenie szkoły”.

Istotne jest zatem, aby w razie potrzeby nauczyciele mogli udowodnić pracę w trakcie kwarantanny.

Co z dodatkami do pensji?

Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, spotkał się we wtorek z Dariuszem Piontkowskim. MEN stoi na stanowisku, że wynagrodzenie za trudne warunki pracy i za nadgodziny w trakcie szkolnej kwarantanny nauczycielom się nie należą. Szef ZNP przyznał, że ma w tej sprawie odmienne zdanie i będzie starał się jeszcze w tej sprawie prowadzić rozmowy z ministrem.

Źródło: wyborcza.pl, men.gov.pl