search

Konsultacje ws. projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji

30 stycznia 2024
Konsultacje ws. projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji

W odpowiedzi na liczne postulaty dotyczące odciążenia uczniów z nadmiernych obowiązków i poprawy efektywności uczenia, Minister Edukacji skierowała do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji jest zmiana formuły prac domowych w publicznych szkołach podstawowych oraz rezygnacja z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych oceny z religii i etyki. Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia potrwają do 26 lutego br. Ewentualne uwagi można przesyłać na adres email: sekretariat.dkopp@men.gov.pl.

Źródło: gov.pl