search

II edycja konkursu dla szkół podstawowych „Dobry Obywatel”

14 października 2022
II edycja konkursu dla szkół podstawowych „Dobry Obywatel”

Głównym celem konkursu jest zainspirowanie nauczycieli, rodziców, opiekunów i uczniów do rozmów o patriotyzmie, roli polskich zwyczajów i tradycji, aktywności społecznej i obywatelskiej. Organizatorem konkursu jest Instytut Badań Edukacyjnych. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu autorskiej gry lub quizu. Praca może być wykonana techniką tradycyjną (praca plastyczna) lub z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych.

Dwie kategorie wiekowe

Prace powinny nawiązywać do tematu konkursu i będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I–III i IV–VIII szkół podstawowych, z uwzględnieniem następujących kryteriów: spełnienie wymogów formalnych (warunek konieczny), potencjał edukacyjny pracy konkursowej, oryginalność/kreatywność pomysłu, zgodność z tematem, walory estetyczne. Na laureatów czekają wartościowe nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Zgłoszenie, w imieniu uczestnika, musi przesłać nauczyciel lub dyrektor szkoły. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 13 listopada.

Źródło: gov.pl