Zakończenie roku szkolnego 2021 a obostrzenia

Koniec roku nastąpi zgodnie z planem – według wcześniejszego rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego. Prawodawca nie uregulował w odrębny sposób zasad organizacji spotkań na zakończenie roku przedszkolnego bądź szkolnego. Spotkanie takie może się zatem odbyć pod warunkiem zastosowania się do regulacji przewidzianych w rozporządzeniu dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jakie warunki należy spełnić?

Zgodnie z § 26 ust. 15 Rozporządzenia od 28 maja do dnia 5 czerwca 2021 r. istnieje zakaz organizowania i udziału w imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju. Jednakże w § 26 ust. 15 pkt 2 i 3 od tego zakazu jako wyjątek wskazano organizowanie imprez i spotkań do 25 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie. Dopuszczono również organizowanie imprez i spotkań do 50 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży.

Źródło: portalsamorzadowy.pl